Menu:

logo SRZ

Oznamy

Linky:

- Rim. Sobota
- Štatistiky
- Admin

Kontakt:

Školská 17
979 01 Rimavská Sobota
info@sobotskyrybar.sk
0917 159 156

Ulovky na revíroch MsO SRZ R.Sobota :

Sumarizácia úlovkov členov MsO SRZ Rimavská Sobota  prezentovaná na schôdzach Obvodových organizácií a  je zverejnená na vývesnej tabuli v kancelárii MsO SRZ Rimavská Sobota po schôdzach, kde si ju môže každý člen osobne pozrieť pri vybavovaní si rybárskych náležitostí.