Menu:

logo SRZ

Oznamy

Linky:

- Rim. Sobota
- Štatistiky
- Admin

Kontakt:

Školská 17
979 01 Rimavská Sobota
info@sobotskyrybar.sk
0917 159 156

Aktuálne brigády


Brigády

I.Obvodová organizácia Rimavská Sobota

Zraz stále o 09.00 hodine parkovisko pred Hypernovou

Náradie si každý zoberie svoje podľa usmernenia zodpovedného za brigády.

VN Ožďany: 

11,12.3.2023 zodp. M.Petrinec

25,26.3.2023 zodp. M.Petrinec

25.10.2023 zodp. I.Szunyai

 

VN Skálnik 

8.4.2023 zodp. R.Jánsky, F. Iváni

 

VN Kurinec:

30.4.2023 zodp. M.Petrinec

25.10.2023 zodp. T.Kukel

 

Rimava Lipňová

20.5.2023

Kokava nad Rimavicou

3.6.2023

1.7.2023

26.8.2023

23.9.2023

kontaktna osoba Zdenko Hronec doniest si krovinorez