Menu:

logo SRZ

Oznamy

Linky:

- Rim. Sobota
- Štatistiky
- Admin

Kontakt:

Školská 17
979 01 Rimavská Sobota
info@sobotskyrybar.sk
0917 159 156

Zoznam a definície revírov

Číslo revíru

  Názov revíru Popis revíru
Vody kaprové - účel lovný
3-5560-1-1 VN – PETROVCE Vodná plocha nádrže 63 ha pri obci Petrovce – Gemerský Jablonec. LOV RÝB OBMEDZENÝ:

Vláda SR vestníkom čiastke 10/2000 vyhlásila prírodnú rezerváciu na VN.

Lov povolený od telesa hrádze po úsek v hornej časti, kde je chránená rybia oblasť, v chránenej rybej oblasti označenej tabuľami je celoročný zákaz lovu rýb.

V ochrannom pásme CHRO – lov povolený od 1.7. do 15.3., lov len z brehu, zakázané zavážať nástrahy a návnady. V uvedenej oblasti je zakázané používať akékoľvek plavidlá. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

3-5260-1-1 VN – KURINEC Vodná plocha nádrže 25 ha pri meste Rimavská Sobota. Lov je povolený okrem CHRO vyznačenej tabuľami.

Pravá strana nádrže v šírke 60 m od lesa je III. stupeň ochrany. V rekreačnej sezóne od 1.7. do 31.8. na úseku pláže je lov rýb od 08:00 h. do 19:00 h. zakázaný. Na VN je zákaz lovu z manipulačných objektov. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

3-5540-1-1 VN - OŽĎANY Vodná plocha nádrže 8 ha pri obci Ožďany, mimo CHRO pri ústí Maštinského potoka. Lov rýb povolený len z brehu, zakázané zavážať a zanášať nástrahy a loviť z objektov VN. Parkovanie vozidiel len na vyznačenom mieste.

Dodržiavať ustanovenia vyznačené na tabuliach.

3-4980-1-1 VN – ČÍŽ Vodná plocha nádrže 10,4 ha pri obci Číž, časť vodnej plochy označenej tabuľami a potok Téška po pramene je CHRO – zákaz lovu rýb. Zákaz lovu rýb z manipulačných objektov. Lov rýb povolený len z brehu.
3-0200-1-1 BLH č. 1 Potok BLH č. 1 – 21,6 km od ústia potoka do rieky Rimava po hrádzové teleso VN Teplý Vrch vrátane prítokov Papča, Tomašovský, Panický, Rakytník, Dražický, Hnojník, Radnovský a Cerové.
3-3260-1-1 RIMAVA č. 2 Čiastočné povodie rieky Rimava 30,5 km od ústia potoka Téška pri obci Číž po cestný most na sídlisku Západ v Rimavskej Sobote (pri budove Povodia Slanej) a prítoky p. Dubovecký, Gemerček, Belinský, Močiar, Mačací, Gortva a ost. prítoky.
Vody kaprové - účel chovný
3-4910-1-2 VN – BÁTKA Vodná plocha nádrže pri obci Bátka 8 ha.
3-0820-1-2 GORTVA Potok Gortva od ústia do VN Petrovce po hrádzové teleso VN Tachty.
3-3590-1-2 RYBNÍK KOKAVA Vodná plocha dvoch rybníkov v obci Kokava nad Rimavicou – 0,7 ha.
Vody kaprové - účel CHRO
3-4360-1-3 TÉŠKA Potok Téška od ústia do VN Číž po pramene.
3-5270-1-3 VN – KURINEC Časť vodnej plochy na pravej strane od ústia potoka Ľukva po ústie potoka Danko do VN Kurinec a potoky Ľukva, Danko od ústia po pramene.
3-5550-1-3 VN – OŽĎANY Časť vodnej plochy nádrže označenej tabuľami pri ústi Maštinského potoka.
Vody lososové-pstruhové - účel lovný
3-5750-4-1 VN – SKÁLNIK Vodná plocha nádrže 2 ha pri obci Vyšný Skálnik. Zakázaný spôsob lovu: na plávanú, používať na lov bublinu, plavák, drievko, sbiro-lino a obdobné pomôcky, lov na živú alebo mŕtvu rybku.
3-3280-4-1 RIMAVA č. 4 Čiastkové povodie rieky Rimava od cestného mosta v obci Hrachovo po ústie Rimavice do rieky Rimava pri obci Rimavská Baňa a prítok Kocižský potok.
3-0210-4-1 BLH č. 2 Blh od ústia do VN Teplý Vrch po cestný most nad obcou Ratkovská Zdychava vrátane prítokov Striežovský, Dobrá, Krokova, Lučica.
3-3330-4-1 RIMAVICA Čiastkové povodie rieky od ústia rieky Rimava pri obci Rimavská Baňa po pramene.
Vody lososové-lipňové - účel lovný
3-3270-5-1 RIMAVA č. 3 Čiastkové povodie rieky Rimava od cestného mosta na sídlisku Západ v meste Rimavská Sobota (pri budove Povodia Slanej) po cestný most pri obci Hrachovo vrátane prítokov: Mihovec, Krasňanský, Čerenčiansky, Lužné, Vyvieračka.
Vody lososové-lipňové - účel chovný
3-3270-4-2 RIMAVICA Chovné potoky Liešnica, Zálomka, Svarín, Dražná, Sinec, Chorepa od ústia do rieky Rimavica po pramene.
3-0220-4-2 BLH č. 3 Blh od cestného mosta nad obcou Ratkovská Zdychava až po pramene.
3-2230-4-1 MAŠTINSKÝ POTOK Maštinský potok od ústia do potoka Suchá po pramene, mimo VN Ožďany.