Menu:

logo SRZ

Oznamy

Linky:

- Rim. Sobota
- Štatistiky
- Admin

Kontakt:

Školská 17
979 01 Rimavská Sobota
info@sobotskyrybar.sk
0917 159 156

Zoznam a definície revírov

Zoznam a popis rybárskych revírov:Platné od 2024

Číslo revíru

Názov revíru

Popis revíru

VODY KAPROVÉ- účel lovný

3-5560-1-1

VN – PETROVCE

Vodná plocha nádrže 63 ha pri obci Petrovce – Gemerský Jablonec. LOV RÝB OBMEDZENÝ:

Vláda SR vestníkom čiastke 10/2000 vyhlásila prírodnú rezerváciu na VN.

Lov povolený od telesa hrádze po úsek v hornej časti, kde je chránená rybia oblasť, v chránenej rybej oblasti označenej tabuľami je celoročný zákaz lovu rýb.

V ochrannom pásme CHRO – lov povolený od 1.7. do 15.3., lov len z brehu, zakázané zavážať nástrahy a návnady. V uvedenej oblasti je zakázané používať akékoľvek plavidlá. Dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny. Rešpektovať a dodržiavať zákaz lovu a upozornenia na dodatkových tabuliach

3-5260-1-1

VN – KURINEC

Vodná plocha nádrže 25 ha pri meste Rimavská Sobota. Lov je povolený okrem CHRO vyznačenej tabuľami.

Pravá strana nádrže v šírke 60 m od lesa je III. stupeň ochrany. V rekreačnej sezóne od 1.7. do 31.8. na úseku pláže je lov rýb od 08:00 h. do 19:00 h. zakázaný. Na VN je zákaz lovu z manipulačných objektov. Dodržiavať ustanovenia zákona  o ochrane prírody a krajiny. Rešpektovať a dodržiavať zákaz lovu a upozornenia na dodatkových tabuliach

3-5540-1-1

VN - OŽĎANY

Vodná plocha nádrže 8 ha pri obci Ožďany, mimo CHRO pri ústí Maštinského potoka. Lov rýb povolený len z brehu, zakázané zavážať a zanášať nástrahy a loviť z objektov VN. Parkovanie vozidiel len na vyznačenom mieste.

Rešpektovať a dodržiavať zákaz lovu a upozornenia na dodatkových tabuliach

3-4980-1-1

VN – ČÍŽ

Vodná plocha nádrže 10 ha pri obci Číž, časť vodnej plochy označenej tabuľami a potok Téška po pramene je CHRO – zákaz lovu rýb. Zákaz lovu rýb z manipulačných objektov. Lov rýb povolený len z brehu. Rešpektovať a dodržiavať zákaz lovu a upozornenia na dodatkových tabuliach

3-0200-1-1

BLH č. 1

Potok BLH č. 1 – 21,6 km od ústia potoka do rieky Rimava po hrádzové teleso VN Teplý Vrch vrátane prítokov Papča, Tomašovský, Panický, Rakytník, Dražický, Hnojník, Radnovský a Cerové.

3-3260-1-1

RIMAVA č. 2 H

Čiastočné povodie rieky Rimava 30,5 km od ústia potoka Téška pri obci Číž po cestný most na sídlisku Západ v Rimavskej Sobote (pri budove Povodia Slanej) a prítoky p. Dubovecký, Gemerček, Belinský, Močiar a Mačací, Gortva, ostatné prítoky

3-4910-1-1

VN – BÁTKA

Vodná plocha nádrže pri obci Bátka 8 ha. Rešpektovať a dodržiavať zákaz lovu a upozornenia na dodatkových tabuliach. Zakaz vjazdu všetkými vozidlami na teleso hradze

 

VODY KAPROVÉ  účel chovný

3-0820-1-2

GORTVA

Potok Gortva od ústia do VN Petrovce po hrádzové teleso VN Tachty.

3-3590-1-2

RYBNÍK KOKAVA

Vodná plocha dvoch rybníkov v obci Kokava nad Rimavicou – 0,7 ha.

VODY KAPROVÉ - účel CHRO

3-4360-1-3

TÉŠKA

Potok Téška od ústia do VN Číž po pramene.

3-527-1-3

VN – KURINEC

Časť vodnej plochy na pravej strane od ústia potoka Ľukva po ústie potoka Danko do VN Kurinec a potoky Ľukva, Danko od ústia po pramene.

3-555-1-3

VN – OŽĎANY

Časť vodnej plochy nádrže označenej tabuľami pri ústi Maštinského potoka.

VODY LOSOSOVÉ:PSTRUHOVÉ- účel lovný

3-5750-4-1

VN – SKÁLNIK

Vodná plocha nádrže 2 ha pri obci Vyšný Skálnik. Zakázaný spôsob lovu: na plávanú, používať na lov bublinu, plavák, drievko, sbiro-lino a obdobné pomôcky, lov na živú alebo mŕtvu rybku.

3-3280-4-1H

RIMAVA č. 4H

Čiastkové povodie rieky Rimava od cestného mosta v obci Hrachovo po ústie Rimavice do rieky Rimava pri obci Rimavská Baňa a prítok Kocižský potok.

3-0210-4-1

BLH č. 2

Blh od ústia do VN Teplý Vrch po cestný most nad obcou Ratkovská Zdychava vrátane prítokov Striežovský, Dobrá, Krokova, Lučica.

3-3330-4-1H

RIMAVICA H

Čiastkové povodie rieky od ústia rieky Rimava pri obci Rimavská Baňa po pramene.

VODY LOSOSOVÉ:LIPŇOVÉ- účel lovný

 

3-3270-5-1H

RIMAVA č. 3H

Čiastkové povodie rieky Rimava od cestného mosta na sídlisku Západ v meste Rimavská Sobota (pri budove Povodia Slanej) po cestný most pri obci Hrachovo vrátane prítokov: Mihovec, Krasňanský, Čerenčiansky, Lužné, Vyvieračka.

VODY LOSOSOVÉ:LIPŇOVÉ- účel chovný

 

3-3270-4-2

RIMAVICA

Chovné potoky Liešnica, Zálomka, Svarín, Dražná, Sinec, Chorepa od ústia do rieky Rimavica po pramene.

3-0220-4-2

BLH č. 3

Blh od cestného mosta nad obcou Ratkovská Zdychava až po pramene.

3-2230-4-1

MAŠTINSKÝ POTOK

Maštinský potok od ústia do potoka Suchá po pramene, mimo VN Ožďany.