Menu:

logo SRZ

Oznamy

Linky:

- Rim. Sobota
- Štatistiky
- Admin

Kontakt:

Jesenského 5
979 01 Rimavská Sobota
info@sobotskyrybar.sk
0917 159 156

Výdaj povoleniek 2018

Miesto:
kancelária MsO SRZ
Ul. Jesenského č. 5    vedľa Okresného súdu
Rimavská Sobota

Štátny rybársky lístok si zakúpite na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote, resp. na Obecnom úrade v mieste trvalého bydliska.  Štátne rybárske lístky


 

 

 Predaj povolení Január 2018:

 

Utorok 9.1.2018 16.00-17.00

Utorok 16.1.2018 16.00-17.00

Utorok 23.1.2018 16.00-17.00

Utorok 30.1.2018.16.00-17.00

 

Predaj povolení február 2018:

Utorok 6.2.2018 16.00-17.00

 Utorok 13.2.2018 16.00-17.00

 Utorok 20.2.2018 16.00-17.00

Utorok 27.2.2018 16.00.17.00

 

Predaj povolení marec 2018:

Utorok 6.3.2018  16.00-17.00

Utorok 13.3.2018 16.00-17.00

Utorok 20.3.2018 16.00-17.00

Utorok 27.3.2018 16.00-17.00

Vzhľadom k tomu, že koniec mesiaca, do kedy je potrebné vyplatiť členské príspevky sú velkonočné sviatky, posledný termín na zaplatenie členského je

  štvrtok 29.3.2018 16.00-17.00

 

Predaj povolení apríl 2018

UTOROK 10.4.2018  16.00-17.00

UTOROK 17.4.2018 16.00-17.00

UTOROK 24.4.2018 16.00-17.00

--------------------------------------

 

 Predaj POVOLENÍ MÁJ 2018 Posledné termíny :

Štvrtok 3.5.2018  16.00-17.00

Štvrtok 10.5.2018 16.00-17.00

Utorok 15.5.2018 16.00-17.00

 

 Povolenky budeme predávať aj na výročných členských schôdzach v Rimavskej Seči, Hajnáčke a Kokave nad Rimavicou

Platby akceptujeme iba v hotovosti v kancelárii MsO SRZ :

Platby šekom a prevodom na účet neakceptujeme.

 

 

CENY POVOLENÍ na rok 2018

Člen  nad 18 rokov

Členská známka.................... 37,-€

Kaprové miestne povolenie... 46.-€

Pstruhové................ 30.-€

 Lipňové ............. 30.-€

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Členovia ZŤP- ceny ako dospelí,  pri kúpe pstruhového  povolenia lipňové iba 3.-€

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mládež vo veku  15-18 rokov:

Členská známka....................14.-€

Kaprové miestne povolenie..... 46.-€

Pstruhové............................ 30.-€

Lipňové ...........................  30.-€

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Deti 6-14 rokov

Na zarybnenie..................................14.-€

Základné miestne povolenie kaprove   14.-€

Spolu...............................................28.-€

pstruhové.........................................15.-€

Lipňové zľav.......................................3.-€

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zvazové povolenie na vody kaprové.......................35.-€

Toto povolenie je podmienené kúpou kaprového miestneho povolenia

Základné povolenie miestne pstruhové..........................40.-€

Základné povolenie miestne lipňové..............................40.-€

Zvazové povolenie lipňové........................ 35.-€

Toto povolenie je podmienené kúpou lipňového miestneho povolenia 

Zvláštne povolenie na všetky rev. pre členov SRZ------520.- €

Zvazové povolenie na vody kaprové - deti -  10.- €

Toto povolenie je podmienené kúpou kaprového miestneho povolenia 

Pre členov ZŤPS- vozíčkarov!!! - 1. miestne povolenie na vody kaprové zdarma !

Zápisné dospelí a mládež od 15  rokov........100 €

Zápisné deti do 14 rokov ............................... 10.-€

Školenie a skúšky deti, mládež, dospelí...................... 14.-€

Prestup z inej organizácie na zarybnenie 100.-€

---------------------------------------------------

V prípade, že si nárokujete zľavu na povolení, /resp. úľavu od brigádnickej činnosti za uplynulý rok/, pri kúpe povolenia ste povinný sa preukázať preukazom ZŤP, ZŤP-S, inak vám zľavy nebudú uznané.

PLATBY ČLENSKÉHO A POVOLENÍ-- IBA V KANCELÁRII MsO SRZ V HOTOVOSTI. Neakceptujeme platby poštovou poukážkou a prevodom na účet.

Dieťa do 15 rokov môže loviť ryby len v doprovode dospelého sprievodcu, ktorý je držiteľom platného povolenia na rybolov na daný revír a št. ryb. lístka

Štátne rybárske lístky:

-týždňový......................................1,50.-€

-mesačný......................................3.-€

-ročný...........................................7.-€

-trojročný.....................................17.-€