Menu:

logo SRZ

Oznamy

Linky:

- Rim. Sobota
- Štatistiky
- Admin

Kontakt:

Jesenského 5
979 01 Rimavská Sobota
info@sobotskyrybar.sk
0917 159 156

OBMEDZENIA V LOVE RÝB

VN KURINEC 8 -9.septembra.2018

majstrovstvá lodných modelárov -v priestore vyznačenom osporiadateľmi je zakaz lovu rýb počas tohoto podujatia

 

VN ČÍŽ 22.september.2018

preteky v love rýb detí do 14 rokov /na  "CHanavskej strane"/ zakaz lovu rýb od 06.00 do l5.00 hod.