Menu:

logo SRZ

Oznamy

Linky:

- Rim. Sobota
- Štatistiky
- Admin

Kontakt:

Jesenského 5
979 01 Rimavská Sobota
info@sobotskyrybar.sk
0917 159 156

Vydaj povolení 2021

Členské známky a povolenky si môžete zakúpiť v kancelárii MsO SRZ:

 Január 2021

Pondelok 11.1.2021 -09.00-15.00  Prestavka 12.00-13.00

Utorok 12.1.2021 -09.00-15.00     Prestavka 12.00-13.00

Streda 13.1.2021 -09.00-15.00     Prestavka 12.00-13.00

Štvrtok 14.1.2021 -09.00-15.00    Prestavka 12.00-13.00

Piatok 15.1.2021 -09.00-15.00      Prestavka 12.00-13.00

 Ďalši vydaj januar februar 2021 každy utorok 16.00-18.00 pokial nie je sviatok

 Ďalší výdaj marec, apríl 2021 každý utorok 16.00-17.00 pokial nie je sviatok

Pokiaľ dôjde k zmene pandemickej situácie a zvýšeným opatreniam vlády tak budeme nútení urobiť zmeny vo výdaji, resp. výdaj pozastaviť

 

Ďalšie tyždne upresnime priebežne vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu

Vzhľadom k opatreniam vydaným vládou SR vás upozorňujeme že je zákaz vychádzania a zákaz združovania sa osôb.

Žiadame vás aby ste do budovy vchádzali po jednom s prekrytými dýchacimi cestami ,mali ste pripravené doklady člensky preukaz, brigádnicky preukaz, preukaz ZŤP a pokial je to možne peniaze v presnej sume, aby sme čo najmenej manipulovali s peniazmi a dokladmi