Menu:

logo SRZ

Oznamy

Linky:

- Rim. Sobota
- Štatistiky
- Admin

Kontakt:

Jesenského 5
979 01 Rimavská Sobota
info@sobotskyrybar.sk
0917 159 156

Vitajte na našej stránke

Vitajte na stránke mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Rimavskej Sobote

Niečo na úvod...UPOZORNENIE

 

Zmena adresy kancelarie MSO SRZ Rimavská Sobota od 1.1.2022 :

MsO SRZ Rimavská Sobota , Školská 17 , 979 01 Rimavská Sobota 

Výdaj povolení bude realizovaný na tejto adrese je to na prizemí budovy Turistickej ubytovne oproti Autotaurisu. 


Začiatok vydaja povoleni na rok 2022

 

pondelok 3.1.2022 10.00-15.00 hod

utorok      4.1.2022 10.00-15.00 hod

streda      5.1.2022 10.00-15.00 hod

piatok      7.1.2022 10.00-15.00 hod

ďalšie termíny :

Od 11.1.2022 počas februára , marca apríla každy UTOROK 15.30-16.30 pokial nie je sviatok.

 Členske si možete vyplatiť posledny marcovy deň to je 31.3.2022 od 15.30 do 16.30 hodiny

Vydaj povolení Apríl:

Utorok 5.4.2022

Utorok 12.4.2022

Utorok 19.4.2022

Utorok 26.4.2022 Posledný deň vydaja povolení. 

 

UPOZORNENIE

Vzhľadom k rekonštrukcii budovy, kde sme mali kanceláriu MsO SRZ Rimavská Sobota nám GMOS vypovedalo nájomnú zmluvu, teda sme sa museli vysťahovať z priestorov, kde sme doteraz sídlili.

Od 1.1.2022 mame zabezpečene priestory na ul. Školská č. 17 na prízemí Turistickej ubytovne oproti Autotaurisu.

 

 

Vzhľadom k vziknutej situácii s vírusom COVID-19  budeme vydávať povolenia na rybolov tak ako to bude priebežne uvedené v kolonke Povolenky.

 

       Do kancelárie budete vstupovať iba po jednom. Budete mať  horné dýchacie cesty prekryté   respiratorom FPP2 bez vydychovacieho ventilu alebo s prekrytým takýmto ventilom.

      Pred budovou budete dodržiavať dvojmetrové rozostupy pre vašu a našu ochranu do odvolania opatrení uložených vládou SR . Za pochopenie ďakujeme.

Žiadame vás aby ste mali finančné prostriedky vypočítané tak, aby sme nemuseli vydávať, teda mať presne sumu, ktorú si vyrátate v odrážke Povolenky .

 

Miestny rybársky poriadok v roku 2022 je platný tak ako v roku 2020 a 2021, ktorý ste dostali pri vydaji povolenia v roku 2020

 

Ministerstvo Životného prostredia SR na tento rok neudelilo výnimku na skorší lov kapra, upozorňujeme rybárov, že lov kapra je povolený v zmysle zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky k nemu.

Slovenský rybársky zväz je občianskym združením v oblasti športového rybárstva, ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, zachovaní genofondu rýb, starostlivosti o ekológiu vôd v Slovenskej republike.

Zväz združuje občanov, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj slovenského športového rybárstva, zachovanie genofondu rýb a o výkon rybárskeho práva.

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Rimavskej Sobote má v súčasnej dobe viac ako 1000 členov, ktorí sú združení v štyroch obvodových organizáciách a to I. Obvodová organizácia Rimavská Sobota, II.Obvodová organizácia Rimavská Seč, III.Obvodová organizácia Hajnáčka, IV.Obvodová organizácia Kokava nad Rimavicou. Obvodové organizácie zastrešuje Výbor MsO SRZ Rimavská Sobota, ktorý má 21 členov.

Prvá, nám známa a dokladmi podložená zmienka o organizovanom rybárstve v Rimavskej Sobote je z roku 1912. Organizácia v súčasnosti vlastní Rybársky dom na Kurinci, chatu pri VN Číž a rybníky v Kokave nad Rimavicou. Keďže organizácia v meste Rimavská Sobota nemá vlastné priestory, sídli v prenajatých priestoroch na ul. Jesenského č. 5 v priestoroch Gemersko Malohontského Osvetového Strediska, ktorého zriaďovateľom je BBSK.

MsO SRZ Rimavská Sobota, ako jedna z mála rybárskych organizácií ponúka členom široký záber lovu rýb na vodách kaprových, pstruhových a lipňových, kde patria vodné nádrže a vodné toky v okresoch Rimavská Sobota a Poltár. Najviac rybármi sú navštevované VN Kurinec pri meste Rimavská Sobota , VN Petrovce pri obciach Petrovce a Gemerský Jablonec a VN Číž pri kúpeľoch Číž.

MsO SRZ Rimavská Sobota obhospodaruje aj chovný rybník VN Bátka, kde vykonáva vlastný intenzívny chov kapra rybničného, šťuky a zubáča.  Taktiež má v užívaní aj lososové chovné vody na prirodzený odchov lososových rýb.